Byrety

Strana 2 z 3 Celkom 32 záznamov

Byrety postranné
Trieda AS, kohút
Schellbach

Byreta s postranným skleneným kohútom a skleneným jadrom, trieda AS, č...

Byrety priame
Trieda AS, sklenený kohút
Bang

Mikrobyreta podľa Banga, s priamym skleneným kohútom a skleneným jadro...

Byrety priame
Trieda AS, kohút PTFE
Bang

Mikrobyreta podľa Banga, s priamym skleneným kohútom a teflónovým (PTF...

Byrety postr.
Trieda AS, sklenený kohút
Bang

Mikrobyreta podľa Banga, s postranným skleneným kohútom a skleneným ja...

Byrety postr.
Trieda AS, ventil PTFE
Bang

Mikrobyreta podľa Banga, s postranným skleneným kohútom a teflónovým (...

Byrety priame
Sklenený kohút
Dafert

Byreta podľa Daferta, s priamym trojcectným skleneným kohútom a sklene...

Automat. byrety
Trieda B, kohút
Schellbach

Automatická byreta podľa Pelleta (titračný prístroj) s vypúšťacím skle...

Automat. byrety
Trieda B, ventil
Schellbach

Automatická byreta podľa Pelleta (titračný prístroj) s vypúšťacím tefl...

Automat. byrety
Trieda B, kohút
Hnedé sklo

Automatická byreta podľa Pelleta (titračný prístroj) s vypúšťacím skle...

Automat. byrety
Trieda B, ventil
Hnedé sklo

Automatická byreta podľa Pelleta (titračný prístroj) s vypúšťacím tefl...

Automat. byrety
Trieda AS, ventil
Schellbach

Automatická byreta podľa Pelleta (titračný prístroj) s vypúšťacím tefl...

Automat. byrety
B, 2 kohúty
Hnedé sklo

Automatická byreta podľa Pelleta (titračný prístroj) s vypúšťacím skle...