Dávkovače kvapalín

Strana 2 z 3 Celkom 28 záznamov

1-kanálové pipety
ratiopetta®

Pipety ratiopetta® spĺňajú nielen požiadavky na presnosť a spoľahlivos...

8-kanálové pipety
ratiopetta®

Pipety ratiopetta® spĺňajú nielen požiadavky na presnosť a spoľahlivos...

Labopette
1-kanálové pipety
fixné

Automatická fixná pipeta s vyhadzovačom špičiek, ergonomickým dizajnom...

Labopette
1-kanálové pipety
variabilné

Automatická variabilná pipeta s vyhadzovačom špičiek, ergonomickým diz...

Dávkovač / byreta
Solarus

Moderné byreta (elektronický titračný prístroj), napájaná solárnymi pa...

Dávkovač
opus®

Novinka firmy Hirschmann nahrádza predchádzajúci model Akku Drive. Jed...

Byreta / titrátor
opus®

Novinka firmy Hirschmann nahrádza predchádzajúci model Akku Drive. Jed...

Dispenser
náhradné fľaše

Sklenená fľaša so závitom, hnedé sklo, vhodná pre skrutkovacie dávkova...

Rotarus®
Volume / objem

Peristaltické čerpadlo pre kontinuálne dávkovanie s vymeniteľnou čerpa...

Rotarus®
Flow / prietok

Peristaltické čerpadlo pre kontinuálne dávkovanie s vymeniteľnou čerpa...

Rotarus®
Standard

Peristaltické čerpadlo pre kontinuálne dávkovanie s vymeniteľnou čerpa...

Dispenser
Ceramus FIX

Dávkovač s recirkulačným systémom pre manuálne dávkovanie činidiel pri...