Nádobka PP, 60 ml

Výrobca:LP Italiana
Katalógové číslo:XS3906LND
Počet v kartónu 600  × ks
(Predaj len v celých kartónoch)
Dostupnosť na objednanie
Cena/ ks 0,11 EUR
Cena s DPH/ ks 0,13 EUR
Cena za balení79,86 EUR
Cena za balení bez DPH66 EUR

Všechny varianty

Nádobka PP, 60 ml

Dostupnosť: na objednanie

Vaše cena: 0,13 EUR
Vaše cena bez DPH: 0,11 EUR

XS3906LND

Nádobka PP, 60 ml, STERILE|A

Dostupnosť: na objednanie

Vaše cena: 0,15 EUR
Vaše cena bez DPH: 0,12 EUR

XS3908LND

Nádobka PP, 60 ml, štítok

Dostupnosť: na objednanie

Vaše cena: 0,15 EUR
Vaše cena bez DPH: 0,12 EUR

XS3910LND

Nádobka PP, 60 ml, štítok, STERILE|A

Dostupnosť: na objednanie

Vaše cena: 0,15 EUR
Vaše cena bez DPH: 0,12 EUR

XS3912LND

Nádobka PP, 60 ml, štítok, sáčok, STERILE|A

Dostupnosť: na objednanie

Vaše cena: 0,22 EUR
Vaše cena bez DPH: 0,18 EUR

XS3914LND

Nádobka PP, 60 ml, sáčok, STERILE|A

Dostupnosť: na objednanie

Vaše cena: 0,19 EUR
Vaše cena bez DPH: 0,16 EUR

XS3916LND

Podrobný popis

Nádobka so skrutkovacím uzáverom pre univerzálne použitie, prednostne určená pre vzorky telesných tekutín humálného pôvodu.

 

Obecná charakteristika:

 • Telo nádobky: číry polypropylén (PP)
 • Viečko nádobky: vysokotlakový polyetylén (PE, HDPE)
 • Nominálny objem: 60,0 ml
 • Ø nádobky: 40 mm
 • Výška: 60 mm

 

Varianty:

 • Nádobka, biele viečko
 • Nádobka, červené viečko: STERILE|A
 • Nádobka, bílé viečko, popisovací štítok
 • Nádobka, červené viečko, popisovací štítok: STERILE|A
 • Nádobka, červené viečko, individuálny obal: STERILE|A
 • Nádobka, červené viečko, popisovací štítok, individuálny obal: STERILE|A

Pozn: STERILE|A : aseptické, čiže vyrábané za sterilných podmienok podľa zásad správnej výrobnej praxe. Zodpovedá SAL10-3

Plastová nádobka na vzorky so skrutkovacím uzáverom je určená pre zber a prepravu zdravotníckych a nezdravotníckych vzoriek. Jedná sa o "in vitro" nádobku, ktorá je odolná proti úniku a po vzduchotesnom uzavretí z nej nevytekajú žiadne kvapaliny ani ich stopy. Je v súlade so platnou smernicou o bezpečnosti pracovníkov proti rizikám biologických činiteľov.

Nádobka ani viečko nemajú ostré výčnelky, ktoré by mohli spôsobiť náhodné porezanie, prepichnutie alebo odreniny pokožky. Uzávery sú dostatočne vysoké, aby umožnili zodpovedajúce uchopenie prstami, ktoré sa nesmie dostať do styku s hrdlom nádobky. Nádobky sú voľne stojace (bez stojanu) a dostatočne robustné, aby vydržali zamýšľané použitie a pevné uzatvorenie.

Likvidácia: Nádobky používané na jedno použitie sú plne recyklovateľné a môžu byť tiež spaľované (produktom ich spaľovania za podmienky dostatočného prísunu vzduchu a vhodnej teploty, je len voda a oxid uhličitý).