Odbery krvi - otvorený systém

Strana 1 z 1 Celkom 4 záznamov

Odberové skúmavky
Na-Citrát

Odberové skúmavky pre koaguláciu s NaCitrátem

Odberové skúmavky
KF+Na2EDTA

Odberové skúmavky pre vyšetrenie glugózy s KF+Na2EDTA.

Odberové skúmavky
K2EDTA

Odberové skúmavky pre stanovenie krvného obrazu s K2EDTA.

Odberové skúmavky
Li-Heparin

Odberové skúmavky na prípravu plazmy s heparínom.