Ako objednať

Ako podať objednávku?
Objednávku môžete podať prostredníctvom tohto e-shopu, prípadne telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom (faxom, pri osobnej návšteve, ...). Pri podaní objednávky pomocou tohto e-shopu bude objednávka obsahovať všetky potrebné informácie. Pred jej odoslaním Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky - odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. Objednávku podáte stlačením tlačidla "Odoslať".

Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?
Je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Kúpna zmluva bude uzatvorená okamihom, keď Vám bude doručený prijatí objednávky z našej strany.

Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?
Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. Nebolo Vám zaslané prijatia objednávky), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Prijaté a potvrdenej objednávky je možné zrušiť len po dohode s nami.

Máte možnosť získať kúpnu zmluvu v textovej podobe?
Zmluva nie je uzatváraná písomne ​​s podpismi zmluvných strán. Avšak na vašu žiadosť môžeme pripraviť textovú podobu kúpnej zmluvy a v takej prípade Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Čo keď niečomu nerozumiete?
V takom prípade nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.