Pipetovacie hroty

Strana 1 z 3 Celkom 33 záznamov

Pipetovacie špičky
1000 µl
typ OXFORD

Zelená pipetovacia špička s dlhým lemom pre univerzálne použitie, pred...

Pipetovacie špičky
10.000 µl
typ ...

Biela univerzálna špička pre veľké objemy

Pipetovacie špičky
5.000 µl
typ ...

Biela univerzálna špička pre veľké objemy

Pipetovacie špičky
5.000 µl
typ ...

Biela univerzálna špička pre veľké objemy

Pipetovacie spičky
300 µl
ČÍRE/BIELE

Číra univerzálna špička s dlhým lemom

Pipetovacie hroty
0,1-10 µl
typ G

Pipetovacie hroty ratiolab® sú ideálne pre všetky komerčne dostupné pi...

Pipetovacie špičky
1000 µl
typ EPPENDORF

Modrá pipetovacia špička s krátkym lemom pre univerzálne použitie, pre...

Pipetovacie špičky
2.500 µl
typ ...

Biela univerzálna špička pre veľké objemy

Pipetovacie spičky
1000 µl
MODRÉ

Číra univerzálna špička s dlhým lemom

Pipetovacie špičky
10.000 µl
typ ...

Biela univerzálna špička pre veľké objemy

Pipetovacie hroty
1000-5000 µl
MAKRO II

Pipetovacie hroty ratiolab® sú ideálne pre všetky komerčne dostupné pi...

Pipetovacie hroty
0,1-10 µl
typ XL

Pipetovacie hroty ratiolab® sú ideálne pre všetky komerčne dostupné pi...