Nástroje

Strana 1 z 1 Celkom 5 záznamov

Laboratórne lopatky
guľaté dno
 

Laboratórne odmerné lopatky s guľatým dnom z odolného PP.

Nástroje
na odber vzoriek
nože, lyžice, ...

Radiačne sterilné a induviduální balené nástroje na odber vzoriek

Laboratórne pinzety
tupé / špicaté
 

Plastové pinzety vo špicatom alebo tupom prevedení.

Laboratórne lopatky
ploché dno
 

Laboratórne odmerné lopatky s plochým dnom z odolného PP.

Laboratórne špachtle
PP
 

Autoklávovateľné a chemicky odolné obojstranné špachtle a lyžičky sa š...