Doplnkové vybavenie

Strana 1 z 1 Celkom 9 záznamov

Adaptér intenzity svetla SA-1

Adapter intenzity svetla SA1 je zamýšľaný pre použitie s Univerzálnym ...

Odrazový štandard (normál odrazu)

Odrazový štandard je vybavený bielou matnou plochou s veľmi starostliv...

Adaptér intenzity svetla SA-2

Adapter intenzity svetla SA2 je zamýšľaný pre meranie jasu pozadia obr...

Predsádkové šošovky pre fotometer S1 - S4 (súprava

Predsádkové šošovky umožňujú fotometru meranie jasu veľmi malých povrc...

Predlžovací kábel k externému detektoru - 5 m

Externé detektory sú dodávané s 2-metrovým káblom. Ak je to potrebné, ...

Kanálový zosilňovač MCA-1600

Kanálový zosilňovač je určený pre umožnenie niekoľkých súčasne prebieh...

Normál jasu Hagner LS1-60

Normál jasu LS1-60 produkuje rovnomerne žiariace plochu o priemere 60 ...

Permanentný jasový senzor ELV-841

Jasový senzor ELV-641-L je určený pro stálé a stacionárne meranie jasu...

Permanentný svetelný senzor ELV-841

Svetelný senzor ELV-841 je určený pro stálé a stacionárne meranie osve...