Počítacie komôrky

Strana 1 z 1 Celkom 7 záznamov

Počítacie komôrky
Brüker

Krycie sklíčko pre počítacie komôrky. Ide o špeciálne mikroskopické kr...

Počítacie komôrky
Neubauer

Krycie sklíčko pre počítacie komôrky. Ide o špeciálne mikroskopické kr...

Počítacie komôrky
Neubauer-improved

Krycie sklíčko pre počítacie komôrky. Ide o špeciálne mikroskopické kr...

Počítacie komôrky
Thoma

Krycie sklíčko pre počítacie komôrky. Ide o špeciálne mikroskopické kr...

Počítacie komôrky
Thoma-new

Krycie sklíčko pre počítacie komôrky. Ide o špeciálne mikroskopické kr...

Počítacie komôrky
Fuchs-Rosenthal

Krycie sklíčko pre počítacie komôrky. Ide o špeciálne mikroskopické kr...

Počítacie komôrky
Nageotte

Krycie sklíčko pre počítacie komôrky. Ide o špeciálne mikroskopické kr...