Jednorazový materiál

Strana 1 z 13 Celkom 150 záznamov

Tlakové uzávery
PE
pre Ø11 mm

Tlakové uzávery bez kónusu, určené pre skúmavky alebo podobný laborató...

Petriho misky
Ø80 mm

Jednorazové (PS) petriho misky vhodné ku kultivácii mikroorganizmov na...

Petriho misky
Ø100 mm

Jednorazové (PS) petriho misky vhodné ku kultivácii mikroorganizmov na...

Petriho misky
Ø120 mm

Jednorazové (PS) petriho misky vhodné ku kultivácii mikroorganizmov na...

Petriho misky
Ø150 mm

Jednorazové (PS) petriho misky vhodné ku kultivácii mikroorganizmov na...

Petriho misky
Ø35 mm

Jednorazové (PS) petriho misky vhodné ku kultivácii mikroorganizmov na...

Kyvety pre
Technicon
2,0 ml

Kyvety pre automatický analyzátor Technikon. Materiál PS, objem kyvetk...

Kyvety pre
Hitachi
3,0 ml

Kyvety pre automatický analyzátor Hitachi. Materiál PS, objem kyvetky ...

Kyvety pre spektrofotometre
Semi-mikro (1,5 ml)

Semi-mikro kyveta (1,5 ml) s optickou dráhou 10 mm pre vlnové dĺžky 34...

Kyvety pre spektrofotometre
Makro (4 ml)

Makro kyveta (4 ml) s optickou dráhou 10 mm pre vlnové dĺžky 340-800 n...

Kyvety pre
Gilford
0,5 ml

Kyvety pre automatický analyzátor Gilford. Materiál PP, objem kyvetky ...

Pipetovacie špičky
1000 µl
typ OXFORD

Zelená pipetovacia špička s dlhým lemom pre univerzálne použitie, pred...