Krátkoťažná ovínadlá

Strana 1 z 1 Celkom 3 záznamov

Idealast-haft color

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom Idealast-haft...

Idealast-haft

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom Idealast-haft...

Idealflex

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo Idealflex sa používa ako podporn...