Ako postupovať pri reklamácii

 

Reklamáciu prosím uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby a to nasledujúcim spôsobom:

  • pre rýchlejšie vybavenie nás môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne.
  • tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.
  • u tovaru, ktorý mohol byť kontaminovaný nebezpečnými, alebo rizikovými látkami nás prosím informujte, dohodneme s vami bezpečný postup.
  • k tovaru priložte doklad jeho zakúpení (kópiu faktúry, popr. dodacieho listu)
  • k tovaru priložte popis reklamovanej vady.
  • reklamovaný tovar odošlite (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu kontaktnú adresu.