Mikroskopická sklá

Strana 1 z 1 Celkom 5 záznamov

Podložné sklo 76×26
brúsené

Mikroskopické podložné sklíčko s brúsenými okrajmi, hrúbka 0,95 - 1,05...

Podložné sklo 76×26
brúsené, matované

Mikroskopické podložné sklíčko s brúsenými okrajmi, hrúbka 0,95 - 1,05...

Podložné sklo 76×26
rezané, matované

Mikroskopické podložné sklíčko s rezanými okrajmi, hrúbka 0,95 - 1,05 ...

Krycie skla
0,13-0,17 mm

Mikroskopické krycie sklíčko, hrúbka 0,13 - 0,17 mm

Podložné sklo 76×26
rezané

Mikroskopické podložné sklíčko s rezanými okrajmi, hrúbka 0,95 - 1,05 ...