Chirurgické nožnice

Strana 1 z 1 Celkom 10 záznamov

Chirurgické nožnice
hrotnaté rovné

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Chirurgické nožnice
hrotnato-tupé rovné

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Chirurgické nožnice
tupé rovné

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Nožnice na epiziotómiu
Braun-Stadler

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Nožnice
Metzenbaum zahnuté

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Mikro nožnice pružinové

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Chirurgické nožnice
Iris zahnuté

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Chirurgické nožnice
Iris rovné

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Preväzové nožnice

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...

Nožnice na nechty
zahnuté

Nožnice sú jednorazové sterilné chirurgické nástroje vyrobené z vysoko...