Automatické pipety

Strana 1 z 1 Celkom 7 záznamov

Stojanček pre pipety
ratiopetta®

Stojanček je primárne určený pre pipety Ratiopetta, avšak je vhodný pr...

Labopette
viac-kanálové pipety
variabilné

Automatická viackanálová variabilná pipeta s vyhadzovačom špičiek, erg...

12-kanálové pipety
ratiopetta®

Pipety ratiopetta® spĺňajú nielen požiadavky na presnosť a spoľahlivos...

1-kanálové pipety
ratiopetta®

Pipety ratiopetta® spĺňajú nielen požiadavky na presnosť a spoľahlivos...

8-kanálové pipety
ratiopetta®

Pipety ratiopetta® spĺňajú nielen požiadavky na presnosť a spoľahlivos...

Labopette
1-kanálové pipety
fixné

Automatická fixná pipeta s vyhadzovačom špičiek, ergonomickým dizajnom...

Labopette
1-kanálové pipety
variabilné

Automatická variabilná pipeta s vyhadzovačom špičiek, ergonomickým diz...