Automatické pipety

Strana 1 z 1 Celkom 5 záznamov

Krokový dávkovač - multipipeta

Krokový mechanizmus posúva piest nástavce (striekačky) o presne danú z...

Labopette
1-kanálové pipety
variabilné

Automatická variabilná pipeta s vyhadzovačom špičiek, ergonomickým diz...

Labopette
viac-kanálové pipety
variabilné

Automatická viackanálová variabilná pipeta s vyhadzovačom špičiek, erg...

Labopette
1-kanálové pipety
fixné

Automatická fixná pipeta s vyhadzovačom špičiek, ergonomickým dizajnom...