Záručné lehoty

Záručné lehoty sa líši podľa spôsobu použitia výrobku. Na osobné (domáce) použitie budeme kupujúceho považovať za spotrebiteľa. Ak budete tovar nakupovať ako firma či podnikateľ a na dokladoch bude uvedené vaše IČ, budeme vás považovať za profesionálneho používateľa.

Obvyklé zázuční lehoty sú tieto:

  • výrobky s obmedzenou trvanlivosťou - záručná doba do konca exspirácie
  • ostatné výrobky pre spotrebiteľov - 2 roky
  • ostatné výrobky pre profesionálnych užívateľov - 1 rok
  • ojedinele môže byť stanovená iná záručná doba (vyplývala by zo záručného listu alebo by bola vyznačená na obale výrobku, či v dokumentácii)