POVRCHY - Hotové roztoky

Strana 1 z 1 Celkom 5 záznamov

Descosept Spezial
Bezalkoholová dezinfekcia

DESCOSEPT SPEZIAL je prípravok neobsahujúci alkohol pripravený na okam...

Descosept Sensitive
Alkoholová dezinfekcia

DESCOSEPT SENSITIVE je alkoholový prípravok na rýchlu dezinfekciu prip...

Descosept FORTE
Alkoholová dezinfekcia

Dezinfekčný prostriedok na základe alkoholu (etanolu) pripravený na ok...

Descosept AF
Alkoholová dezinfekcia

Hotový, rýchly dezinfekčný prostriedok pripravený na okamžité použitie...

Surfacedisinfect alcohol (1 l)

Alkoholový roztok na okamžité použitie na čistenie a dezinfekciu plôch...